Nyckelfonden

Logo for the website Logo for the website

Forskning kan rädda liv

Tack vare stöd från privatpersoner, organisationer och företag kan Nyckelfonden finansiera forskningsprojekt inom olika verksamheter i Region Örebro län. Här kan du läsa mer om några olika forskningsprojekt som bidrar till en säkrare och bättre vård.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, March 25, 2021