Nyckelfonden

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Bättre behandling för patienter med spridd hudcancer

Hos patienter med spritt malignt melanom (spridd hudcancer) har immunterapi blivit en revolutionerande behandling som lett till väsentligt förbättrad överlevnad. Men varför funkar inte immunterapi för alla patienter? Det vill Antonis Valachis, onkologläkare på Universitetssjukhuset Örebro och hans forskargrupp ta reda på.

Redan som läkarstudent hade Antonis ett intresse för forskning. ”En kliniker byter behandlingsmetod när hen märker att den inte fungerar, en forskare ställer sig frågan - varför fungerar inte behandlingen?”, säger Antonis och berättar att det var samma anledning som ledde honom till onkologin (läran om tumörsjukdomar). ”Utvecklingen går snabbt inom cancersjukvården och där finns en nära koppling mellan patientmötet och forskningen” fortsätter Antonis.  Immunterapi är en relativt ny behandlingsmetod som enkelt förklarat går ut på att utnyttja kroppens immunförsvar mot cancerceller. De senaste åren har stora framsteg gjorts när det gäller att utnyttja kunskapen om immunsystemet för att utveckla nya cancerbehandlingar men många frågor är ännu inte besvarade.

Patienter med malignt melanom har ofta stor nytta av immunterapi men en del patienter får ingen eller mycket liten effekt av behandlingen, en del blir till och med sämre av den. Genom att leta efter olika ämnen i blodet och i tarmen samt göra röntgenanalyser hoppas Antonis kunna förutsäga vilka patienter med spritt malignt melanom som blir hjälpta av immunterapi. Målet med Antonis studie är att kunna välja rätt behandling till rätt patient.

Studien planeras starta hösten 2020. Antonis är ansvarig för projektet men alla som drabbas av spritt malignt melanom i Örebro, Uppsala, Karlstad, Eskilstuna och Västerås, där man beslutar om att påbörja behandling med immunterapi, kommer erbjudas att delta i studien som kommer att pågå under minst 3 år.

Vad är det bästa med att forska?
Att kunna ge tillförlitliga svar till patienter, kollegor och anhöriga.

Vad betyder bidraget från Nyckelfonden?
Det här är ett ambitiöst projekt där många funktioner ska samarbeta. Pengarna från Nyckelfonden kommer främst att användas till hantering och förvaring av prover samt till analyskostnader. Det är en förutsättning för att få ihop studien.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 september 2020

Läs mer om Forskningsprojekt