Nyckelfonden

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Minskad sjuklighet och dödlighet i ärftlig livmodercancer

"Om vi kan hitta de gener som orsakar ärftlig livmodercancer och kartlägga ärftligheten så kan vi också erbjuda dessa kvinnor åtgärder för att undvika sjukdomen", så säger Miriam Mints, adjungerad professor och överläkare vid kvinnokliniken på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ.

Miriam disputerade vid Karolinska Institutet 2003. Disputationen gjorde henne ännu mer nyfiken och blev språngbrädan till en forskarkarriär. Utvecklingsmöjligheterna och att kunna kombinera kliniskt arbete med forskning förde Miriam till Örebro i augusti 2018. "Forskning har blivit en del av mig själv", säger Miriam som såg möjligheter att tillsammans med andra kollegor på universitetssjukhuset i Örebro kunna bygga upp ett center för ärftliga tumörer.

Klinisk genetik är en relativt ny medicinsk specialitet och inriktar sig på att undersöka arvsmassans inverkan på sjukdomar. Idag har vi kunskaper om mutationer i cellerna som vi inte kände till tidigare. Miriam och hennes forskargrupp har fått pengar från Nyckelfonden för att analysera tumörer från kvinnor som insjuknat i livmodercancer mellan 1964-2019 i Örebro län. Undersökningsmaterialet finns sparat i biobanken på USÖ och de som misstänks ha ärftlighet för denna tumörform kommer att erbjudas klinisk uppföljning för sig och sina anhöriga.

Studien syftar till att kartlägga ärftligheten och identifiera gener som orsakar ärftlig livmodercancer. Förhoppningen är att hitta metoder att förebygga och behandla ärftlig livmodercancer. På sikt är målet att utrota sjukdomen. Miriam hoppas också att resultatet ska fungera som underlag för införandet av screening för ärftlig livmodercancer och även andra ärftliga tumörformer med samma orsakssamband som till exempel viss form av tjocktarmscancer.

Vad är det bästa med att forska?
Forskningen har blivit en del av mig själv, som ett fritidsintresse. Det är otroligt utvecklande, ju mer jag lär mig, desto mer vill jag veta.

Vad betyder bidraget från Nyckelfonden?
Bidraget från Nyckelfonden betyder startskottet för ett helt nytt forskningsområde i Örebro.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2020

Läs mer om Forskningsprojekt