Nyckelfonden

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Om Nyckelfonden

Varje år kan regionens forskare ansöka om pengar från Nyckelfonden till sina forskningsprojekt. Ansökningarna granskas och bedöms av en sakkunniggrupp. Styrelsen beslutar.

Sedan starten har Nyckelfonden tack vare generösa givare kunnat finansiera fler än 400 forskningsprojekt med totalt över 200 miljoner kronor.

Genom att klicka på respektive årtal kan du se vilka forskare som har beviljats medel av Nyckelfonden det året.

Proteinprofiler för att förutspå, identifiera och prognostisera inflammatorisk tarmsjukdom
Jonas Halfvarsson
Verksamhetsområde medicin

Genetiska studier av tillväxt och skelettsjukdomar
Ola Nilsson
Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin

Infektionsförsvar efter vaccination mot lunginflammation hos personer med blodsjukdomen kronisk lymfatisk leukemi
Torbjörn Norén
Verksamhetsområde laboratoriemedicin

Effekter av torkade blåbär, flytande havre eller dess kombination på lipider, inflammation och fysisk prestationsförmåga efter hjärtinfarkt
Ole Frøbert
Verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi

Hudens kolonisation av koagulas-negativa staphylococcer (KNS) hos mycket för tidigt födda barn
Bo Söderquist
Verksamhetsområde laboratoriemedicin

Förbättring av screening för livmoderhalscancer genom analys av DNA i positiva prover
Gabriella Lillsunde Larsson
Verksamhetsområde laboratoriemedicin

Farmakolgiska simuleringar med den första gonorréinfektionsmodellen identifierar framtida behandling för gonorré
Magnus Unemo
Verksamhetsområde laboratoriemedicin

Postoperativ andningsträning och mobilisering för att minska komplikationer efter hjärtkirurgi och lungcancerkirurgi
Elisabeth Westerdahl
Verksamhetsområde fysioterapi

Graviditetsutfall vid olika former av diabetes: moderkakans och Covid-19 infektions betydelse under graviditet
Helena Backman
Verksamhethetsområde obstetrik och gynekologi

Utvärdering av markör för behandling vid bröstcancer
Elisabet Tina
Verksamhetsområde klinisk forskningscentrum

Tidig identifiering av sepsis - redan i ambulansen
Lisa Kurland
Verksamhetsområde akutsjukvård

Individanpassad vård för patienter med SLE: Hur kan vi använda oss av komponenter i immunsystemet för att förutspå skov och behandlingssvar med ett enkelt blodprov?
Ioannis Parodis
Verksamhetsområde hud och reumatologi

Viktreduktion vid fetma genom en kombination av lågenergidiet, gruppbehandling och magsäcksballong
Johan Jendle
Verksamhetsområde medicin

Infektioner i kärlproteser i kroppspulsådern
Örjan Friberg
Verksamhetsområde kärl och thorax

Läkning av skadat brosk – studie av hur olika chitosanbaserade tre-dimensionella matriser kan främja broskbildning
Per Wretenberg
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi

Långtidskonsekvenser av försenad pubertet
Maria Lodefalk
Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin

Kan ett urinprov användas som hjälp vid behandlingsbeslut för patienter med peniscancer?
Sabina Davidsson
Verksamhetsområde urologi

START-Stöd i aktivitet, rörelse och träning för vuxna personer med ADHD – en jämförande behandlingsstudie
Mussie Msghina
Verksamhetsområde allmänpsykiatrin

Optimal undersökningstid, dosering av vätskedrivande och patientupplevelsen vid en nuklearmedicinsk undersökning av njurarna
Håkan Geijer
Verksamhetsområde röntgen och sjukhusfysik

Munbakteriers roll i utvecklingen av demenssjukdom
Susanne Bejerot
Verksamhetsområde specialistpsykiatrin

Akut njurstenssjukdom - datortomografi, prognos, livskvalitet och kostnader
Mats Lidén
Verksamhetsområde röntgen och sjukhusfysik

Kan man genom att studera inflammation under ett kirurgisk ingrepp förstå hur snabbt man återhämtar sig efter operationen?
Peter Matthiessen
Verksamhetsområde kirurg

Clinical and molecular insights on metaplastic breast cancer

Antonis Valachis, 700 000 kr

Effekter av elektrokonvulsiv terapi (ECT) vid svår psykisk sjukdom

Axel Nordenskjöld, 350 000 kr

Bakteriell diversitet och förekomst av antibiotika-resistensgener i normalfloran hos patienter som skall genomgå ledprotesoperation

Bo Söderquist, 750 000 kr

Rituximab-behandling vid multipel skleros med fokus på immunstatus och fatigue

Eliabet Tina, 280 000 kr

Physiotherapy and infection control of respiratory devices to reduce pulmonary complications after cardiothoracic surgery

Elisabeth Westerdahl, 500 000kr

Retention with three different bonded retainers:
a multicenter, randomized controlled trial with 5-year follow-up

Farhan Bazargani, 130 000 kr

Cirkulerande HPV-DNA för tidig upptäckt av återfall efter behandling av skivepitelcancer inom huvud-halsområdet

Gisela Helenius, 650 000 kr

Amputation på nedre extremiteten hos personer med respektive utan diabetes i Sverige

Gustav Jarl, 100 000 kr

Kartläggning av det förvärvade immunförsvaret i tunn -och tjocktarm vid mikroskopisk kolit, med fokus på CD8+ cytotoxiska T-lymfocyter och deras betydelse för den minskade risken för koloncancer.

Johan Bohr, 500 000 kr

Att prediktera, diagnostisera och prognostisera inflammatorisk tarmsjukdom utifrån proteinprofiler

Jonas Halvarsson, 1 400 000 kr

Tidig identifiering av sepsis - redan i ambulansen

Lisa Kurland, 450 000 kr

Diagnostiskt tillförlitlighet och prediktiva värden av kvantitativt FIT för kolorektal cancer bland patienter som söker i primärvården med suspekta symtom – en multicenterstudie

Louise Olsson, 450 000 kr

Phenotyping and treatment of primary health care IBS patients: a randomized controlled trial.

Michiel van Nieuwenhoven, 500 000 kr

Virus och värdinteraktioner, immunsvar och sjukdomsutfall vid Covid-19 infektion

Olof Hultgren, 800 000 kr

Kan ökad förståelse av immunförsvaret förbättra det kliniska omhändertagandet av peniscancerpatienter?

Sabina Davidsson, 900 000 kr

Identifiering av nya genetiska orsaker till dilaterad kardiomyopati hos barn och ungdomar i Sverige.

Stefan Särnblad, 400 000 kr

Endovascular treatment of hemodynamically unstable, hemorrhaging patients. Development and establishment of the EVTM (EndoVascular resuscitation and Trauma Management) concept

Tal Hörer, 500 000 kr

Insulin/IGF-, PPAR- och adiponektin-systemens roll i placenta, navelsträngsblod och den maternella cirkulationen vid avvikande fostertillväxt

Yang Cao, 750 000 kr

 

 

 

 

 • Finns det immunologiska markörer i blod eller urin som kan förutsäga prognosen för njurcancerpatienter?  
  - Sabina Davidsson 500 000 kr.
 • Fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa.
  - Yvonne Freund-Levi 150 000 kr.
 • Infektionskomplikationer efter hjärtkirurgi.
  - Örjan Friberg 319 228 kr.
 • Effekter av torkade blåbär, flytande havre eller dess kombination, på lipider, inflammation och fysisk prestationsförmåga efter hjärtinfarkt.
  - Ole Fröbert 496 124 kr.
 • Proteinprofiler för att förutspå, identifiera och prognostisera inflammatorisk tarmsjukdom.
  - Jonas Halfvarson 900 000 kr.
 • Kan vi hitta cancer i ett blodprov? 
  - Gisela Helenius 370 000 kr.
 • Benamputationer i Sverige - spelar socioekonomi och bostadsort någon roll? 
  - Gustav Jarl 100 000 kr.
 • Viktreduktion vid fetma genom en kombination av lågenergidiet, gruppbehandling och magsäcksballong.
  - Johan Jendle 590 000 kr.
 • Tidig identifiering av sepsis - redan i ambulansen.
  - Lisa Kurland 550 000 kr.
 • Ärftlig livmodercancer.
  - Miriam Mints 587 000 kr.
 • Utveckling av nya indikatorer som vägleder behandling av individer med ADHD.
  - Mussie Msghina 675 400 kr.
 • Snabbdiagnostik av blodförgiftning med fokus på riktad antibiotikabehandling.
  - Paula Mölling 1 000 000 kr.
 • Fysioterapeutiska aspekter på konsekvenser av nedsatt gång- och balansförmåga hos personer med multipel skleros.
  - Ylva Nilsagård 75 000 kr.
 • Behandling av fantomsmärta utvärderad genom ny hjärnavbildningsteknik.
  - Liselotte Hermansson 535 520 kr.
 • Uppföljning efter operation av tarmcancer - en jämförelse mellan skiktröntgen och DNA-baserade tester och följder för behandling och hälsoekonomiska effekter.
  - Louise Olsson 920 000 kr.
 • Varifrån kommer stafylokockerna som orsakar ledprotesinfektioner?
  - Bo Söderquist 700 000 kr.
 • Simuleringar av antibiotikabehandling i en nyutvecklad infektionsmodell identifierar framtida behandling av gonorré som annars riskerar bli obehandlingsbar.
  - Magnus Unemo 600 000 kr.
 • Möjlighet att förutsäga behandlingseffekt av immunterapi hos patienter med spritt malignt melanom.
  - Antonios Valachis 530 000 kr.

2020 gjordes en extra utlysning till Coronarelaterade forskningsprojekt.

Följande Coronarelaterade forskningsprojekt beviljades medel:

 • Varför har patienter med covid-19 olika sjukdomsförlopp?
  - Gisela Helenius, 900 000 kr
 • Which sections of the Örebro country population are more likely to have been infected by covid-19 in 2020 and are at greatest risk of poor health because of the pandemic?
  - Scott Montgomery, 800 000 kr
 • Virus och värdinteraktioner, immunsvar och sjukdomsutfall vid covid-19 infektion.
  - Olof Hultgren, 800 000 kr
 • Genomiska stabiliteten av SARS-CoV-2 i relation till kliniska data samt andra mikroorganismer från patienter med covid-19 i Region Örebro län.
  - Paula Mölling, 876 000 kr
 • Karakterisering av möjliga smittvägar för SARS-CoV-2 och identifiering av riskgrupper, utifrån förekomst av det så kallade spikproteinet ACE2 hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.
  - Jonas Halfvarson, 500 000 kr

 • Att prediktera, diagnostisera och prognostisera inflammatorisk tarmsjukdom samt att prediktera svar på medicinsk behandling vid sjukdomen.
  - Jonas Halfvarson, 900 000 kr.
 • Inflammatory Biomarkers In Stroke (IBIS) Discovery phase.
  - Jakob Ström, 700 000 kr.
 • Meningococcal carriage or disease — what decides the outcome?
  - Paula Mölling, 700 000 kr.
 • Effects of freeze-dried bilberry intake on lipids and exercise capacity after myocardial infarction. A multicenter, prospective, randomized, placebo-controlled clinical trial.
  - Ole Fröbert, 600 000 kr.
 • PREDICT SEPSIS
  - Lisa Kurland, 600 000 kr.
 • Studier av immunförsvaret i tunntarmen hos patienter med kollagen kolit, ulcerös kolit och Crohns sjukdom, samt analys av risken för koloncancer vid mikroskopisk kolit jämnfört med ulcerös kolit.
  - Johan Bohr, 500 000 kr.
 • Vilken roll spelar infiltration av immunregerande celler risken att drabbas av lymfkörtelmetastaserande prostatacancer?
  - Ove Andrén, 500 000 kr.
 • Varifrån kommer stafylokockerna som orsakar ledprotesinfektioner?
  - Bo Söderquist, 492 000 kr.
 • Risks for fatal or serious infections in patients with multiple sclerosis.
  - Scott Montgomery, 450 000 kr.
 • Emfysemkvantifiering i CT-bilder med artificiellt neuralt nätverk.
  - Mats Lidén, 400 000 kr.
 • Långtidsuppföljning av immunrespons efter pneumokockvaccination samt effekten av revaccination hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi.
  - Torbjörn Norén, 400 000 kr.
 • Gen- och proteinuttryck i placentan av betydelse för fostertillväxten.
  - Robert Kruse, 300 000 kr.
 • Oklara tillväxtrubbningar hos barn – från klinik till molekylära mekanismer.
  - Ola Nilsson, 277 316 kr.
 • Studier av aminosyretransportörerna SLC7A5, SLC7A8 samt andra gener/proteiner av betydelse för cellmetabolism och proliferation i huden med fokus på basalcellscancer.
  - Magnus Lindberg, 250 000 kr.
 • Viktreduktion vid fetma genom en kombinationsbehandling med lågenergidiet, kognitiv beteendeterapi i grupp och magsäcksballong: en randomiserad, kontrollerad ettårsstudie.
  - Johan Jendle, 200 000 kr.
 • Treatments for severely disabled psychiatric patients with the anti-inflammatory drug rituximab for schizophrenia or obsessive-compulsive disorder or internet based CBT for autism spectrum disorder.
  - Susanne Bejerot, 200 000 kr.
 • Effekter och uppleveler av tidig mobilisering efter kirurgi, från patient- och personalperspektiv.
  - Anette Forsberg, 200 000 kr.
 • Förekomst av postoperativa lungkomplikationer efter thoraxkirurgi.
  - Elisabeth Westerdal, 150 000 kr.

 • Bärarskap av meningokocker eller allvarlig sjukdom - vad avgör utfallet?
  - Paula Mölling, 400 000 kr.
 • Leptin, leptin-receptorer och inflammation i moderkakan från kvinnor med fetma och dess betydelse för barnets födelsevikt.
  - Yang Cao, 119 339 kr.
 • Återhämtning efter större kirurgi.
  - Olle Ljungqvist, 600 000 kr.
 • Tidig identifiering av sepsis (blodförgiftning) - redan i ambulansen.
  - Lisa Kurland, 500 000 kr.
 • Inflammationsdämpande läkemedel för behandling av svårt sjuka psykiatriska patienter och internetbaserad behandling för ungdomar och vuxna med autism eller Aspergers syndrom och med normal begåvning.
  - Susanne Bejerot, 500 000 kr.
 • Kolhydratintag och den mängd kolhydrater som lagrats i muskulaturen vid typ 1 diabetes.
  - Johan Jendle, 350 000 kr.
 • Antibiotikakoncentrationens betydelse för eliminering av bakteriens DNA under sepsisförloppet.
  - Jan Källman, 600 000 kr.
 • Immunförsvarets roll vid utveckling av prostatacancer.
  - Ove Andrén, 600 000 kr.
 • Kan rutinmässig influensavaccination av patienter med hjärtinfarkt minska återkommande hjärt- och kärlsjukdom?
  - Ole Fröbert, 500 000 kr.
 • Högprecision strålbehandling av prostatacancer möjliggörande högre bot och högre livskvalite.
  - Bo Lennernäs, 600 000 kr.
 • Sjunkande blodvärde som ett tidigt tecken på tarmcancer - kan ett särskilt dataprogram för trendanalys vara av värde för Region Örebro län?
  - Louise Olsson, 100 000 kr.
 • Långsamväxande bakterier som orsak till ledprotesinfektioner.
  - Bo Söderquist, 375 750 kr.
 • Multiplexanalys av proteiner i blod för att upptäcka tidig åderförkalkning.
  - Lars Breimer, 200 000 kr.
 • Artificiell intelligens inom Radiologi.
  - Per Thunberg, 400 000 kr.
 • Går det att upptäcka lungcancer i ett blodprov?
  - Gisela Helenius, 300 000 kr.
 • Barndomsexponeringar och risk för multipel skleros.
  - Scott Montgomery, 300 000 kr.
 • Effekter och upplevelser av tidig mobilisering efter kirurgi.
  - Anette Forsberg, 350 000 kr.
 • Blodanalyser i jakten på infektioner efter stroke.
  Jakob Ström, 300 000 kr.
 • Att förutse och ställa prognos vid inflammatorisk tarmsjukdom. - Jonas Halfvarson, 600 000 kr.
 • Utvärdering av ett nytt antibiotika i behandlingen av den mycket svårbehandlade infektionen gonorré.
  - Magnus Unemo, 600 000 kr.
 • Amyloida peptider och blodplättar - en orsak till blödning och blodpropp vid blodförgiftning?
  - Hans Hjelmqvist, 150 000 kr.
 • Barns exponering för hälsoskadliga fluorbaserade kemikalier.
  - Jessika Hagberg, 200 000 kr.
 • Långtidsuppföljning av patienter med giftstruma – kan vi identifiera bästa behandlingsmetod redan vid diagnos?
  - Göran Wallin, 150 000 kr.

Hitta mer effektiva sätt att upptäcka och behandla individer med inflammatorisk tarmsjukdom.
- Jonas Halfvarson, 963 192 kr.

Återhämtning efter större kirurgi.
- Olle Ljungqvist, 594 000 kr.

Hitta metoder för att kunna avgöra om en prostatacancer är agressiv och kräver direkt behandling eller om den är av mer långsamtväxande natur och enbart behöver följas över tid.
- Ove Andrén, 660 000 kr.

Om olika exponeringar under graviditet riskerar diabetes hos avkomman.
- Scott Montgomery, 550 000 kr.

Förstå orsaken till att vissa bakterier undkommer människans immunförsvar och når blodomloppet där den orsakar blodförgiftning och/eller korsar blod-hjärnbarriären och orsakar hjärnhinneinflammation.
- Paula Mölling, 550 000 kr.

Jämförelse mellan titthålskirurgi och öppen operation av cancer i grovtarm och ändtarm i Sverige 2010-2013.
- Peter Matthiessen, 225 000 kr.

Orsaker till blödning och blodpropp vid blodförgiftning.
- Hans Hjelmqvist, 150 000 kr.

Vilket ersättningskärl är bäst att använda då man måste ersätta ett kranskärl i hjärtat?
- Domingos Souza, 85 000 kr.

Kan faktorer av betydelse för kronisk HPV virusinfektion associerad med risk för livmoderhalscancerutveckling identifieras tidigt i naturalförloppet – en studie på upp till 30 år gamla cellprover.
- Mats G Karlsson, 550 000 kr.

Mekanismer bakom bristande längdtillväxt hos barn.
- Ola Nilsson, 125 000 kr.

Virus som orsakar fästingburen hjärninflammation (TBE) sprids och etablerar sig i nya områden i Sverige och närmar sig Region Örebro Län. Därför vill forskargruppen utveckla nya metoder för att kartlägga var TBE-virus finns i länet och i angränsande regioner.
- Sören Andersson, 150 000 kr.

Kan dans och yoga hjälpa flickor med återkommande buksmärta?
- Margareta Möller, 200 000 kr.

Studier av sjuklighet och död samt förekomst i samhället, behandling och uppföljning vid kronisk hepatit B, D och C.
- Ann-Sofi Duberg, 250 000 kr.

Nyckelfonden bildades 1989. Den kom till för att stimulera och öka möjligheterna till forskning på dåvarande RSÖ som inte hade några statliga forskningsanslag.

Det började med ett brev ...
En höstkväll för drygt 30 år sedan rullade Gunnar Järnerot i ett papper i skrivmaskinen och skrev ett brev. Brevet formulerades som ett upprop och ställdes bl a till ett antal politiker i länet.

Gunnar Järnerot.jpg

– Jag föreslog att vi tillsammans skulle mobilisera våra krafter för att öka forskningen vid dåvarande Regionssjukhuset i Örebro berättar Gunnar Järnerot, professor emeritus i gastro-enterologi (mag- och tarmsjukdomar) och en av initiativtagarna till Nyckelfonden.

Brevet ledde till ett möte i januari 1989 där ett beslut togs om att bilda en forsknings- och utbildnings-stiftelse. Nyckelfonden var född.

- Det var en utmärkt idé och vi kan med 30 års perspektiv konstatera att fonden varit mycket framgångsrik, säger ordförande i fonden, Bo Anderson.

Nyckelfonden har genom åren fått många mindre och även en del stora donationer som möjliggjort en bred klinisk forskning. Sedan starten har fonden delat ut nära 200 miljoner kronor till forskningsprojekt inom många olika diagnosområden.

Det unika med fonden är att den stöder den kliniska patientnära forskningen i regionen. Resultaten av forskningen kommer länsinvånarna direkt till godo genom bland annat förfinade operationstekniker, mer precisa diagnoser och bättre behandlingsmetoder.

Dynamisk kunskapsutveckling
Nyckelfonden är viktig. Den ger oss bra förutsättningar att bedriva en god och evidensbaserad vård. Den kliniska forskningen som bedrivs i regionen är framgångsrik och har successivt vuxit i omfattning, fortsätter Mats G Karlsson, FOU-chef.

Som ungt universitetssjukhus behöver USÖ bredda sin vetenskapliga bas och aktivt delta i uppbyggandet av den medicinska kunskapsmassan. Forskningen ökar också möjligheterna för våra medarbetare att utvecklas.

- Nyckelfonden är ett extremt bra komplement till andra forskningsbidrag menar Mats G Karlsson. Speciellt till spetsforskningen och för de forskare som har hållit på ett antal år och kommit upp en klass.

Vi värnar kvaliteten och inom vissa ämnen är vi extra starka. Mats G Karlsson nämner exempelvis gastroenterologi, urologi och mikrobiologi som fonden har kunnat stötta alltsedan sin tillkomst.

Provrör

Ordförande
Jan Källman, docent/läkare Infektionskliniken, USÖ
     
Ledamöter
Kristina Arnrup, UFC
Jonas Halfvarsson, Medicinkliniken USÖ
Hans Hjelmqvist, ANIVAkliniken
Peter Matthiessen, Kirurgkliniken USÖ
Scott Montgomery, Kliniskt forskningscenter USÖ
Elina Mäki-Torrko, Audiologiska kliniken
Katarina Persson, Örebro Universitet
Bo Söderquist, Laboratoriemedicinska länskliniken
Agneta Anderzén Carlsson, UFC
Liselotte Hermansson, ortopedteknik/UFC
Susanne Bejerot, Psykiatriska kliniken
Mats Eriksson, Barn- och ungdomskliniken

Ordförande
Bo Anderson, VD Regionbolag    

Ledamöter
Jan Källman, Docent Infektionskliniken
Paula Mölling, Docent Labmedicin
Ann-Sofie Duberg, Docent Infektionskliniken
Mats G Karlsson, Adj Professor, Fou-chef
Magnus Petersson, Privat Banking Swedbank
Hans Tedsjö, Strateg Marknadsföring

Ersättare
Martin Gunnarsson, Docent Neuro- och rehabmedicinska kliniken

Jenny Emerén, VD Handelskammaren Mälardalen

Stiftelseansvarig
Marie Svensson

Ekonomi
Marie Lundkvist, Ekonom H&S
Petra Lundin, Stiftelsetjänst, Swedbank, Göteborg

Revision
Auktoriserad revisor: Anders Pålhed, EY
Lekmannarevisor: Nils Gunnarsson, RÖL

Bankgiro 900-2981
Plusgiro 900298-1

Swish 900 29 81

Kontonummer Swedbank
8452-5, 803 004 619-0

IBAN Swedbank
SE63 8000 0845 2580 3004 6190

BIC-kod (SWIFT-adress)
SWEDSESS

Organisationsnummer
87 50 01 - 9807

VP-konto (depå)
452452-05526-5

Fondkonto
1198097-6

Momsregistreringsnummer
SE875001980701

Genom att stödja Nyckelfonden stödjer du forskningen på ditt lokala universitetssjukhus för att du och dina anhöriga ska få ännu bättre hälso- och sjukvård och därmed fler friska år. 

Stöd oss

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juni 2022